O kancelarii

 

Serdecznie witam na stronie internetowej mojej Kancelarii Notarialnej.

 

Powołanie mnie przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza w Golubiu-Dobrzyniu poprzedziła długoletnia nauka i praktyka w tym kierunku. Ukończyłem wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie odbyłem aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Gdańsku, zakończoną zdanym egzaminem notarialnym. Po egzaminie pracowałem w charakterze asesora notarialnego w jednej z kancelarii notarialnych w Bydgoszczy.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 roku, nr 189, poz. 1158 z późn. zm.), notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, zaś czynności notarialne przez niego dokonane mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz gwarantuje zgodność z prawem dokonywanych przez niego czynności, a przy ich dokonywaniu obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Obowiązany jest przy tym zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość.

 

Prowadzona przeze mnie Kancelaria znajduje się Golubiu-Dobrzyniu, przy ulicy Pod Arkadami 18, na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki. Lokal położony jest na parterze, na poziomie chodnika (nie ma schodów), w związku z czym przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Parking dla samochodów znajduje się bezpośrednio przy wejściu do Kancelarii.

Ostatnie aktualności:

Aktualności

Wkrótce