Opłaty

 

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI NOTARIALNE:

 

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 roku, nr 189, poz. 1158 z późn. zm.), notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wysokość wynagrodzenia notariusza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, nr 237). Wynagrodzenie powiększane jest o należny podatek VAT w wysokości 23%.

Informację o wysokości wynagrodzenia notariusza oraz o sumie opłat, w tym podatków, można uzyskać w Kancelarii telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Notariusz ponadto, w zależności od charakteru czynności notarialnej, jako płatnik, pobiera i odprowadza:

- podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 z późn. zm.),

lub

- podatek od spadków i darowizn, na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 roku, nr 93, poz. 768 z późn. zm.),

 

a także pobiera i wpłaca na konto właściwego sądu rejonowego:

- opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księgach wieczystych, których wysokość określa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 roku, nr 90, poz. 594 z późn. zm.).

Ostatnie aktualności:

Aktualności

Wkrótce